img1
img2
img3
HISTÓRIA REEDUKAČNÉHO CENTRA V ZLATÝCH MORAVCIACH

REEDUKAČNÉ CENTRUM DETI NAD 15 ROKOV v Zlatých Moravciach začalo svoju činnosť v apríli roku 1969 pod názvom Domov pre mládež. Neskôr sa zmenil názov na Výchovný ústav pre mládež, od roku 1993 Reedukačný domov pre mládež a od septembra 2008 zariadenie nesie názov Reedukačné centrum. Plní úlohu zariadenia pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy pre emocionálne a sociálne narušené dievčatá vo veku od 15 do 18 rokov. Kapacita zariadenia je 63 lôžok v trojposteľových izbách. Vzdelávanie zabezpečuje Stredná odborná škola pri Reedukačnom centre / ďalej RC / v dvojročných učebných odboroch šička a pletiarka. Pre dievčatá, ktoré z dôvodov veku, či neukončeného základného vzdelania nie je možné zaradiť do uvedených učebných odborov je zriadená jednoročná príprava na získanie záučného listu v odboroch šička a pletiarka. Dievčatám, ktoré dosahujú nadpriemerné vyučovacie a výchovné výsledky je umožnené štúdiu v stredných školách v rámci mesta Zlaté Moravce. REEDUKAČNÉ CENTRUM PRE MALOLETÉ MATKY S DEŤMI je typom zariadenia ktorého myšlienka zriadenia vznikla už v roku 1975, pretože sa v ústavných podmienkach nedala plnohodnotne zabezpečiť starostlivosť o tehotné dievčatá a ich deti. V praxi to pre tieto dievčatá znamenalo po pôrode prerušiť kontakt s dieťaťom, ktoré bolo umiestnené v dojčenskom ústave. Až s odstupom času sa pristúpilo k realizácii modelu prevýchovy dievčat s nariadenou ústavnou starostlivosťou spolu s deťmi. Preto v roku 1993 začína svoje pôsobenie Zariadenie pre matky s deťmi s kapacitou 15 dievčat a 15 detí. Toto oddelenie sa otvorilo v prenajatých priestoroch internátu Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach na Štúrovej ulici. REEDUKAČNÉ CENTRUM DETI DO 15 ROKOV zriadenie tohto oddelenia pri existujúcom Reedukačnom domove pre mládež vyplynulo z potrieb doplnenia siete reedukačných detských domovov v SR. V roku 1994 bol Reedukačný detský domov v Studenom pri Bratislave z ekonomických dôvodov premiestnený do budovy bývalej Školy v prírode Modra – Harmónia. Mestské zastupiteľstvo v Modre však s týmto rozhodnutím nesúhlasilo. Po rôznych rokovaniach sa tento typ zariadenia v týchto priestoroch zrušil a na Slovensku chýbalo zariadenie na prevýchovu dievčat s emocionálnym a sociálnym narušením. Pretože v Zlatých Moravciach boli vyhovujúce priestory i ochota na zriadenie takéhoto domova dňa 1.3.1995 začal Reedukačný detský domov svoju činnosť. Toto zariadenie zabezpečuje svoju činnosť v priestoroch internátu OA. Kapacita zariadenia je 21 lôžok. Vzdelávanie zabezpečuje Základná škola pre 7. až 9. ročník.