img1
img2
img3
Výmena okien
Názov organizácie: Reedukačné centrum
Sídlo: Prílepská 6,
  953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: Ing. Zuzana Kordošová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Čaladiková
DIČ: 2021037766
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000099807/8180
   
Kontaktné údaje: Tel: +421 376423415
  Fax: +421 376423415
  e- mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
   
Názov zákazky: Výmena okien
Predmet zákazky: Zmluva o dielo
Cena: 30.000 €
   
Víťazný uchádzač: ANEKO, SK, s.r.o.
  Bernolákova 57
  953 01 Zlaté Moravce
   
Zlaté Moravce 27.11.2013