img1
img2
img3
Oprava striech a výmena žľabov
Názov organizácie: Reedukačné centrum
Sídlo: Prílepská 6,
  953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: Ing. Zuzana Kordošová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Čaladiková
DIČ: 2021037766
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000099807/8180
   
Kontaktné údaje: Tel: +421 376423415
  Fax: +421 376423415
  e- mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
   
Názov zákazky: Oprava striech a výmena žľabov
Predmet zákazky: Zmluva o dielo
Cena: 8.834,86 €
   
Víťazný uchádzač: STAVOREX
  Mostná 13
  949 01 Nitra
   
Zlaté Moravce 6.12.2013