img1
img2
img3
Výmena okien v Reedukačnom centre Zlaté Moravce – 2. časť

 

Názov organizácie: Reedukačné centrum
Sídlo: Prílepská 6,
  953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: Ing. Zuzana Kordošová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Čaladiková
DIČ: 2021037766
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000099807/8180
   
Kontaktné údaje: Tel: +421 376423415
  Fax: +421 376423415
  e- mail:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
   
Stavebné práce: „Výmena okien v Reedukačnom centre Zlaté Moravce“
   
Víťazný uchádzač: ANEKO, SK, s.r.o.
  Bernolákova 57
  953 01 Zlaté Moravce
   
Cena : 30.000,- €
   
Zlaté Moravce 28.05.2014