img1
img2
img3
ŠIje nám to - popis činnosti
2011

„ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti
 
V mesiaci jún sme začali realizovať Vzdelávacie kurzy pre pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy ako aj Základnej školy.

 

Konkrétne:  Školenie ovládania základných informačných modulov.  Vzdelávanie je nevyhnutné aj  pre tvorbu učebných textov, ktoré začali pedagogickí zamestnanci tvoriť v mesiaci apríl. V rámci kurzu absolvujú týchto šesť modulov:
•  MS Word pre začiatočníkov
•  MS Word pre pokročilých
•  MS Excel pre začiatočníkov
•  Internet a elektronická pošta
•  Prezentácia v Power Point-e
•  MS Front Page Express – tvorba stránok pre začiatočníkov